2. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi

5-7 Kasım 2015

Türkçe / TR English / ENG

KONGREYE DAVET

        Disiplinlerarası bir kavram olarak değer ve değerlerin içselleştirilme süreçleri ile ilgilenen değeler eğitimi, son yıllarda önemini giderek artırmakta ve birçok akademik çalışmaya çeşitli açılardan konu olmaktadır. Çünkü değerlerin deneyimleri anlamlandırma, yargılama, davranışlara rehberlik etme gibi birçok işlevi vardır. Okul çağına kadar ailede ve yakın çevreden edinilen değerler, okulla birlikte eğitim kurumlarında planlı bir şekilde verilmeye başlanır ki bu eğitimin pek çok boyutu vardır. Hangi değerlere odaklanılacağı, değerlerin açık ve belirgin bir şekilde ortaya konulamaması, değerlerin davranışa dönüştürülmesindeki zorluklar, bireyin sahip olduğu değerlere yönelik farkındalık düzeyinin yeterli olmaması, ölçme ve değerlendirme sürecinde değerlere ilişkin niteliklerin dikkate alınmaması gibi sorunlar, değerler eğitimi sürecinde yaşanan aksaklıklara kaynaklık etmektedir. Bu sorunlar akademik çalışmalarda, gözlemlerde, kurum ve kuruluş toplantılarında ifade edilmektedir.

    Kurum ve kuruluşlar, değerlerin önemini vurgulamakta ve yapılması gereken uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Değerler eğitimi adı altında 2004 yılından itibaren farklı kurumlar tarafından çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. 2004 ve 2012 yıllarında Değerler Eğitimi Merkezi, 2010 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, 2011 yılında ise Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından sempozyumlar gerçekleştirilmiştir. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresinin ilki ise 31 Ekim 2013 – 1 Kasım 2013 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesinin ev sahipliğinde 40 üniversiteden 300 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, değerleri, değerler eğitimini bir daha konuşmak, tartışmak ve yeni bakış açıları sunmak, kavramlar ve yeni uygulamalarla buluşmak için Ulusal Değerler Eğitimi Kongresinin ikincisini organize etmenin heyecanını ve mutluluğunu taşımaktayız.

    2. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi; kuramsal yapıya katkı sunmak ve değerler eğitiminde iyi örnekleri ön plana çıkarmak amacıyla 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi tarafından Kırıkkale’de düzenlenecektir. Kongre teorik değerlendirmeler, saha araştırmaları ve değerler eğitimi projelerini içeren sunumlara açıktır. Alanda uzman ulusal ve uluslararası davetli konuşmacıların kongremize katkıda bulunması bizi gururlandırmaktadır. Düzenleyeceğimiz bu kongrenin değerler eğitimi politikaları, değerler eğitiminde farklı ülke uygulamaları ve modeller, değerler eğitiminde iyi örnekler, değerler eğitiminde öğretmen yeterlikleri, değerler eğitiminde program geliştirme, ahlak, erdem, karakter ve etik gibi temel pek çok konuda bilime ve bilim insanlarımıza katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Değerler ve değerler eğitimine ilişkin paylaşımları birlikte değerlendirmek istediğimiz sizleri sempozyumumuza davet etmekten mutluluk duyar, sevgi ve saygılarımızı iletiriz.